1982 Anayasası
Danıştay Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
İdarî Yargılama Usulü Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 1086 Sayılı Hukuku Usulü Muhakemeleri Kanununun İdari Yargılama Usulü ile İlgili Hükümleri
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
Tebligat Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13-12-1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
İl İdaresi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Köy Kanunu
İmar Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kabahatler Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Emniyet Teşkilatı Kanunu
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786051063584
Yayın Tarihi :2021-09-01
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :1439
Boyut :170 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Kahraman Berk
Yazar   : Zehreddin Aslan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler